Actualitat Notícies

MESURES RECOLÇAMENT AUTÒNOMS -EMPRESES COVID-19

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A AUTÒNOMS COVID-19

 

Preguntes freqüents. Publicat per Tresoreria Seguretat Social

Com sol·licitar la nova prestació extraordinària per a autònoms afectats pel COVID-19

AJUDA EXTRAORDINARIA AUTÒMOS COVID19 (LABORA)

DECRET LLEI 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer per a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l’impacte de la Covid-19. Aprovat 30/03/2020. nº DOGV 8774

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores del dia 8 d'abril de 2020 i finalitzarà a les 9.00 hores del dia 4 de maig de 2020. La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica a través de la pàgina de *Labora nota de prensa

Bases publicades 04/04/2020

Enllaç  al tràmit

Resum ajuda

 

AJUDES DIRECTES SECTOR TURISTIC  AGENCIES  DE VIATGES 

Ajudes urgents a persones treballadores en règim autònom, i xicotetes i mitjanes empreses del sector turístic afectades per la crisi de la Covid-19.

El termini per a la presentació de sol·licituds:’iniciarà a les 09.00 hores del dia 5 de maig de 2020 i finalitzarà a les 09.00 hores del dia 30 de juny de 2020.

AJUDES DIRECTES, PRIMER SECTOR 

(Agricultura, pesca, ramaderia)

Ajudes directes primer sector. (llotges pesqueres, productos agraris ,,,) DECRET 59/2020 de 8 de maig, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim d’autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19

AJUDES MUNICIPALS COVID19

AJUDES URGENTS A PERSONES EN RÈGIM AUTÒNOM, I MICROMPRESES PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19

Termini sol.licituds. Del 27 de maig al 27 de juny tots dos inclosos

Preguntes freqüents al voltant de l'ajuda

 Más info

AJUDES CONSELLERIA MATERIAL PROTECCIÓ COVID

Bases reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes en materia de comercio y artesanía como consecuencia de la Covid-19.

Termini sol.licituds: 15 de juny de 2020, fins las 12:00 horas del 31 de julio

AYUDAS A TRABAJADORES

ERTOs DERIVATS DEL CORONAVIRUS

Guia preguntes empreses afectades per ERTOs. Ministeri

Guia ajuda ministeri Seguridat social

Sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació per suspensió o reducció de jornada a conseqüència del COVID-19

Ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO.Generalitat (RESUM).

  • Suport econòmic a les persones treballadores amb rendes baixes en centres de treball radicats en la Comunitat Valenciana150 € per persona beneficiària. No és necessari tramitar-les ni sol·licitar-les.El mecanisme consisteix en un ingrés directe de la Generalitat, atés que aquests treballadors afectats per ERTO  figuren ja en SEPE, amb el que es disposa de les seues dades bancàries. Es tracta per tant d'un ingrés en compte addicional i directe.Bases

 

  • I concessió directa, als treballadors i treballadores valencians que hagen exercit els drets de reducció total o del 50% o més de la seua jornada laboral per a l'atenció a persones menors, majors o dependents al seu càrrec, amb motiu de la Covid-19. Tramitació LABORA.Tramitació per LABORA. Obert el termini de sol.licitud. 13/05/2020, Modificació 09/05/2020

 

ALTRES MESURES

Municipals:

Municipals. Aprovació decrete de suspensió d'algunes taxes i ampliació de períodes de recaptació voluntària

AJUDES URGENTS A PERSONES EN RÈGIM AUTÒNOM, I MICROMPRESES PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19. 15/05/2020

Per acord de Ple de data 15/05/2020 s'aproven les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència competitiva d'ajudes urgents a persones en règim autònom, i micrompresas per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID1

Estatals:

Guia de facilitació d'accés a les Mesures urgents en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19

 Altres mesures económiques adoptades .

Moratòria quota autònoms. Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al e al COVID-19.

Resum Mortatòria autònomos

Modificació Temporal contractes llum i gas

Mesures per al pagament de lloguers  comercials.  Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació.

Resumen

Autonòmiques

Projectes de digitalització de pime (digitalitza-CV Teletreball). IVACE. Ajudes a PIMES per a teletreball.

Línia de finançament bonificat IVF - liquiditat COVID 19. Préstecs bonificats per al finançament d'autònoms i societats mercantils que tinguen com a finalitat:

a) l'ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips,
b) la contractació de mà d'obra i serveis lligats al cicle de l'explotació, així com l'adquisició d'elements patrimonials de capital circulant, incloent -entre altres- mercaderies, i matèries primeres, proveïdors.
c) l'ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs atorgats per l'IVF.

CATÀLEG RESUM D'AJUDES ESTAT I GENERALITAT

En aquest enllaç de DivalTerra es mostra un catàleg de les ajudes que van aprovant. Està en permanent actualització i és informatiu.

Consulta ací

© 2015 - Ajuntament de Catarroja - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball