El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: L'HORTA SUD
Extensió (km2): 13.00
Nuclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 8.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nombre de dones: 12759
Nombre de homes: 12731
Xifra de població: 27688
Nombre de llars: 12731
Densitat de població: 2123.00 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 81 3.85 m2
Supermercats 5 4.77 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 39 4.56 m2
Llar 20 5.86 m2
Resta no alimentació 127 13258.00m2
Comerç mixt i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Un altre comerç mixt 9 5294.00 m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
10.00 (nº. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nombre de IAE: 2726
Nombre de IAE comercials: 750
Nombre de mercats: 1
Mercat municipal: Mercado Municipal de Catarroja
Nº. mercats no sedentaris: 2
Mercats no sedentaris:
Dotació d'aparcaments:
Superfície de vianants: m2

© 2015 - Ajuntament de Catarroja - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball