Actualitat Notícies

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA DINAMITZACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL CORRESPONENT A L'ANY 2018

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA DINAMITZACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL CORRESPONENT A L'ANY 2018

Des de la regidoria d'impuls econòmic s'informa de la convocatòria de subvencions per a la dinamització del mercat municipal.

 • OBJECTE: Ajudes econòmiques, per al foment de l'autoocupació, la dinamització i modernització i consolidació empresarial del Mercat Municipal com a generador d'ocupació en la localitat.
 • PROGRAMES: Esta convocatòria arreplega dos programes:
  • Programa 1. Programa 1. Ajudes a l'activitat: amb l'objectiu de fomentar l'ocupació o ampliació de les parades del mercat municipal.
  • Programa 2. Ajudes de modernització i consolidació: per a despeses i/o inversions en equipament realitzades en les parades amb l'objectiu de dinamitzar i modernitzar el mercat municipal.
 • BENEFICIARIS: Podran obtindre la condició de beneficiaris d'estes ajudes, els titulars dels llocs o llotges del mercat municipal cedits en règim d'autorització administrativa:
  • Per al programa 1: sempre que hagen iniciat la seua activitat entre el 01/01/2019 i el 01/12/2019.
  • Per al programa 2: Per a titulars de parades del mercat municipal.
 • ACCIONS SUBVENCIONABLES I QUANTIA MAXIMA SUBVENCIÓ:
  • Per al programa 1: L'import màxim de la subvenció serà 700 €. Se subvencionarà en aquest apartat les despeses necessàries per a la constitució fins a un màxim de 700 €.
  • Per al programa 2: Es consideraran subvencionables les despeses i/o inversions en equipament per a l'establiment comercial, sempre que la inversió no siga inferior a 300 euros. L'import màxim de la subvenció serà del 95% del cost de la inversió elegible amb un màxim de 3.000 €. Només es presentarà una sol·licitud de subvenció per activitat empresarial. En el cas que una mateixa activitat tinga diverses parades, el màxim subvencionable s'aplicarà sobre els 3.000 €
 • TERMINI: El termini de presentació de sol·licituds de participació s'iniciarà amb la publicació presents ajudes l'endemà de la publicació de la convocatòria en la BNDS (6/11/2019) fins al 5/12/2019.
 • CONVOCATÒRIA COMPLETA
 • IMPRESOS SOL·LICITUD:

Per a qualsevol aclariment els interessats poden contactar amb el Servei de Desenrotllament Local i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Catarroja a través del correu electrònic adl@catarroja.es

© 2015 - Ajuntament de Catarroja - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball