Actualitat Notícies

INFORMACIÓ SECTOR COMERCIAL. COVID19

INFORMACIÓ SECTOR COMERCIAL. COVID19

18/07/2020

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la COVID-19

20/06/2020

ACORD de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la Covid-19

13/06/2020

DECRET 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat, de regulació i flexibilització de determinades restriccions, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, establides durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

08/06/2020

Publicación Ayjudess material protecció covid sector comercial. Conselleria Economia 

01/06/2020

Guia de preguntes freqüents publicada per la conselleria d'Economia, Inclou FASE 2 i Fase 3

30/05/2020

Publicació BOE CV passa a la fase II. i condicions de la Fase III

Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

 

20/05/2020

L'ús de màscara serà obligatori en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.(Vigència a partir del 21/05/2020)

Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel  COVID-19.

 

16/05/2020

Aprovació Territoris Fase I (inclou Comunitat Valenciana íntegrament) i Fase II

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

14/05/2020

Ajudes directes primer sector (agricultura, ramaderia ,pesca)

DECRET 59/2020 de 8 de maig, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim d’autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19

04/05/2020

Guia del ministeri. Preguntes Freqüents Pla desescalada.

03/05/2020

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat.

Regula les condicions d'obertura establiments menors de 400 mts i sector restauració. Fase 0 a partir del 4 de maig

 

30/04/2020

Publicació llistat de preguntes freqüents publicat Conselleria Economia a data 30/04/2020. Inclou Preguntes Fases Desescalada. Pendents de publicació BOE normativa

29/04/2020

Aprovació per Consell de Ministres Pla de desescaladaa

DECRET 48/2020, de 17 d’abril, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim autònom, i xicotetes i mitjanes empreses del sector turístic afectades per la crisi de la Covid-19

28/04/2020

Preguntes més Frecuentes Comerç COVID19. Conselleria de comerç. Actualitzades  a 28/04/2020

22/04/2020

Publicació BOE Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupacio. 

Resumen

  1. Mesures per a reduir els costos operatius de pimes i autònoms. Mesures per al pagament de lloguers de locals de negoci (nota de premsa ministeri)
  2. Mesures per a reforçar el finançament empresarial
  3. Mesures fiscals
  4. Mesures per a facilitar l'ajust de l'economia i protegir l'ocupació
  5. Mesures de protecció als ciutadans

21/04/2020

Publicació DECRET LLEI 4/2020, de 17 d’abril, del Consell, de
mesures extraordinàries de gestió economica financera
per fer front a la crisi produïda per la Covid-19

Publicació llistat de preguntes freqüents publicat Conselleria Economia a data  21/04/2020

15/04/2020

FORMACIÓ EN TEMPS DE CONFINAMENT. Aquesta secció recopila algunes de les iniciatives de formació gratuïta per a comerciants i xicotetes *empreas que diferents entitats ofereixen en aquests dies. Pot ser una bona oportunitat per a reinventar-se, adaptar-se o inspirar-se perquè el sector torne amb més força. Esperem que us siga d'utilitat.

TAller d'eficiència energètica per a pimes.Redueix les teues despeses.Ayto Catarroja.AEIOLUZ.15 I17 d'abril a las 18h

Mesures d'estalvi,Modificació temporal de suministrament COVID19

14/04/2020

Ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO. Generalitat. DOGV 11/04/2020.

Actualizació preguntes freqüents sobre comerç publicat per la Conselleria d'Economia. (Data actualització 14/04/2020)

08/04/2020

Publicació per part del LABORA de dues instruccions de modificació del tràmit de sol·licitud EAUCOV Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes COVID19

Instrucció 1

Instrucció 2

07/04/2020

Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària

Aquest decret té per objecte afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari mitjançant l'establiment de mesures extraordinàries de flexibilització de l'ocupació, de caràcter social i laboral, necessàries per a assegurar el manteniment de l'activitat agrària, durant la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Podran beneficiaris:

a) Persones en situació de desocupació o cessament d'activitat.

b) Treballadors els contractes dels quals s'hagen vist temporalment suspesos

c) Treballadors migrants el permís de treball dels quals concloga en el període comprés entre l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i el 30 de juny de 2020, la pròrroga del qual es determinarà a través d'instruccions de la Secretaria d'Estat de Migracions.

d) Així mateix podran acollir-se els joves nacionals de tercers països, que es troben en situació regular d'entre els 18 i els 21 anys

Les retribucions percebudes per l'activitat seran compatibles amb les altres prestacions inclosa la de desocupació.

Més informació

06/04/2020

Preguntes més freqüents Comerç COVID19. Conselleria de comerç. Actualitzades a 06/04

03/04/2020

El Consell aprova la concessió d'ajudes urgents a persones treballadores autonòmes afectades per la situació de crisi ocasionada per COVID-19

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores del dia 8 d'abril de 2020 i finalitzarà a les 9.00 hores del dia 4 de maig de 2020. La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica a través de la pàgina de Labora

Nota de premsa

Bases publicades el 04/04/2020

01/04/2020

Us enllacem ací la publicació de decret amb mesures complementàries per a empreses i famílies. En aquest acord parla entre altres coses de la Moratòria de les quotes autònoms. També us deixem les notes de premsa que serveixen com a resum

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Nota de prensa autónomos

Nota de prensa colectivos vulnerables, familias, empresas y autónomos

31/03/2020

Aclariments i criteris interpretatius sobre el decret 10/2020

Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball orden SND/307/2020, 30 de marzo,

30/03/2020

Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

El present reial decret llei regula un permís retribuït recuperable per a personal laboral per compte d'altri, de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d'abril (tots dos inclosos), per a tot el personal laboral per compte d'altri que preste serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupen les activitats no essencials qualificades com a tal l'annex. Queden exceptuats de l'aplicació del present reial decret les persones treballadores que tinguen el seu contracte suspés durant el període indicat i aquelles que puguen continuar prestant serveis a distància.

Llistat d' activitats esencials

Mesures de suport Generalitat Autònoms-COVID19

DECRET LLEI 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer per a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l’impacte
de la Covid-19.

26/03/2020

El ministeri publica consultes i preguntes freqüents sobre comerç

24/03/2020

La conselleria de comerç ha actualitzat el seu llistat de dubtes que poden sorgir sobre el decret en el referit als establiments,

FAQ actualitzades a 23/03/2020

23/03/2020

L'Ajuntament de Catarroja va aprovar per resolució d'alcaldia Núm. 794/2020 i per motiu del COVID-19 aquesta primera tanda de  mesures :

1.- Suspensió dels terminis de pagament de tots els deutes existents.

2.-Ampliació fins al 5 de juny de 2020 el període de cobrament en voluntària de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i la Taxa de Guals (data de càrrec de rebuts domiciliats el 20 de maig de 2020).

3.-Ampliació fins al 15 de juliol de 2020 el període de cobrament en voluntària de la Taxa de Fem (data de càrrec de rebuts domiciliats el 30 de juny de 2020).

4.-Establir com a nou període de cobrament en voluntària de la Taxa d'ocupació amb taules i cadires del 05 d'octubre de 2020 al 07 de desembre de 2020, (data de càrrec de rebuts domiciliats el 20 de novembre de 2020). IMPORTANT: no estant subjectes a la taxa durant els sis mesos de duració de la crisi sanitària corresponent al 2n i 3r trimestre de 2020, període de temps en què es declara la inexistència de fet imposable

5.-Procedir a la devolució de l'import corresponent dels serveis cobrats per l'Ajuntament i suspesos al no poder-se prestar per tancament d'instal·lacions municipals com per exemple instal·lacions esportives, sent l'UTE d'esports la que d'ofici procedisca a aquesta devolució, a excepció dels serveis gestionats directament per l'Ajuntament que es procedirà a la devolució a sol·licitud de l'interessat (tennis).

6.- Se suspén el cobrament de la taxa de mercat fix i ambulant que no pot exercir activitat.

7.-Se suspenen els càrrecs en compte dels fraccionaments/ajornaments domiciliats així com els fraccions del Pla Personalitzat de Pagaments durant el període de vigència de l'Estat d'Alarma. Finalitzat aquest es tornaran a produir els càrrecs en compte.

Consulta el decret complet

 

20/03/2020

Des del ministeri de sanitat ens envien aquesta guia de bones pràctiques i recomanacions a seguir en els establiments de venda minorista oberts per a evitar els contagis del COVID-19.

Guia bones pràctiques

 

18/03/2020

Hui s'ha publicat en el BOE el decret que regula les mesures urgents per a fer front a l'impacte del COVID-19. Us deixem un resum de les mesures pel que fa als autònoms. També us deixem l'enllaç amb el text complet.

Es posa l'accent en la casuística dels autònoms, particularment afectats per la situació actual, creant una prestació extraordinària per cessament d'activitat, que cobreix la finalització de l'activitat provocada per una situació en tot cas involuntària.

Tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat que es regula en aquest article, sempre que complisquen els següents requisits:

a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

b) En el cas que la seua activitat no es veja directament suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seua facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l'efectuada en el semestre anterior.

c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complira aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

La prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en aquest article tindrà una duració d'un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitze l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogue i tinga una duració superior al mes. El temps de la seua percepció s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari puga tindre dret en el futur.

 

La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les entitats a les quals es refereix l'article 346 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social." Excepte el que s'estableix en l'article anterior i en l'apartat 3 d'aquest article, correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social la gestió de les funcions i serveis derivats de la protecció per cessament d'activitat, sense perjudici de les competències atribuïdes als òrgans competents en matèria de sancions per infraccions en l'ordre social i de les competències de direcció i tutela atribuïdes al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social"

Publicació del Decret de mesures de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-

COL.LABORACIÓ COMERCIAL

Davant d'esta situació d'alarma sanitària, ens estan arribant iniciatives per part del sector comercial local de portar la compra de productes necessaris a persones que no poden eixir de casa per diverses causes: perquè són persones majors, perquè estan en quarantena, o perquè són persones vulnerables. Des de la regidoria de comerç vos proposem esta iniciativa i els comerços que estiguen disposats a fer este servei que ens ho comuniquem a per a publicar-ho a través dels mitjans de comunicació municipal.

Vos recordem que podeu contactar amb nosaltres per  adl@catarroja.es o per wshatssap o telèfon 667421503

17/03/2020

La conselleria de comerç ha publicat un llistat de Preguntes Freqüents per a aclarir alguns dubtes. Esperem que us siga d'utilitat

FAQ

Us deixem ací un enllaç del ministeri sobre qüestions relatives a les PIMES

INFORMACIÓN PARA PYMES EN RELACIÓN AL COVID-19

Davant l'actual situació sanitària provocada per la expansió del COVID-19 i per a evitar la seua propagació es recomana als establiments que estan oberts que han de complir les següents mesures:

         A l'interior de l'establiment no ha d'haver-hi més d'1 client per cada 2 metres quadrats.

         En la cua, que ha de fer-se a l'exterior de l'establiment, ha de respectar-se la mateixa distància de seguretat.

         EL local ha de delimitar aquesta distància de la forma que crega convenient (línies adhesives, vinils etc)

         EL local ha de posar a la disposició dels clients un dispensador de l'hidrogel desinfectant abans de la seua entrada a l'establiment

16/03/2020

En compliment de la instrucció marcada l'RD 463/2020 quant a evitar aglomeracions i cues en els establiments comercials que puguen tindre obertura al púbic, us adjuntem un model de cartell que podreis posar en el vostre comerç. Recordeu que per a respectar les distàncies de seguiridad podeu  fer un càlcul estimatiu de 4 persones per cada 10 metres quadrats de superfície comercial.

Cartell

15/03/2020

Des de l'Ajuntament a través de la Regidoria de comerç us informem de les mesures aprovades  pel RD 463/2020 de 14 de març per el que es declara l'estat d'alarma per a la gestió del de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Pel que fa al sector comercial us resumim algunes de les mesures. En els pròxims dies intentarem anar resolent tots els dubtes,

  • Se suspén l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes (Només fa referència a comerços de venda minorista. No és aplicable als majoristes)   (Article 10).

EXCEPCIONS: Els establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

En qualsevol cas , s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguen la distància de seguretat d'almenys un metre a fi d'evitar possibles contagis

  • Se suspén qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent puga suposar un risc de contagi.
  • A més també queda suspesa l'obertura al públic d'equipaments i activitats  relacionades en l'ANNEX del decret. Consulta el llistat.
  • Se suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.

En l'RD no es fa cap indicació referent a activitats professionals.

A més caldrà tindre's en compte la limitació de circulació de les persones determinada en l'article 7 que assenyala la situacions en les quals una persona podrà circular pel carrer.

Durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies d'ús públic per a la realització de les següents activitats:

 a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

 b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

 c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn al lloc de residència habitual.

Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

14/03/2020

Recomanacions publicades per a evitar contagis en els establiments.

Más info

Us recordem que per qüestions sanitàries tant dels clients com dels mateixos venedors, cal intentar evitar les acumulacions de gent dins de l'establiment.

Informeu als clients de la conveniència de respectar l'1,5 metres de distància en cues, o esperes que es puguen produir en caixes, corredors, aparadors o parades, per evitar el risc que suposen les aglomeracions de persones.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

13/03/2020

Com a mesura preventiva, i  segons la Resolució de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures especials de caràcter preventiu en matèria d'espectacles públics , activitats recreatives, activitats socioculturals i d'establiments públics, per a limitar la propagació i contagi pel CVID-19

Des de l'Ajuntament de Catarroja es publica el següent decret.

Des de la Conselleria d'Economia Sostenible,Sectors productius, comerç i treball envien per als establiments comercials un cartell amb informació relacionada amb el COVID19.

Cartel

 

© 2015 - Ajuntament de Catarroja - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball