Actualitat Notícies

DES DEL DIA 11, ELS BARS I CAFETERIES QUE VULGUEN OBRIR, PODEN SOL•LICITAR UNA AMPLIACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LES TERRASSES

L’Ajuntament de Catarroja vol facilitar l’obertura dels negocis d’hostaleria i restauració per tal de reactivar l’economia local, però amb seguretat. Per aquest motiu, es tramitaran les ampliacions de les terrasses d’aquests establiments d'hostaleria de forma temporal, amb l’objectiu que des de la fase 1 de la desescalada, en la que es permet obrir els negocis per a consum en les terrasses al 50% de l’ocupació, puguen començar a treballar garantit la seguretat.

 

Segons les previsions, el dilluns que ve 11 de maig entrarem en la fase 1 de la desescalada, i podrien obrir ja els bars de Catarroja, per a oferir servei en les seues terrasses (a més del servei d’arreplegada de comandes que ha començat aquesta setmana); i si les terrasses poden ampliar-se per complir les distàncies de seguretat i el 50% de l’aforament, es facilitaria una major obertura de negocis i compliment de normativa.

 

Per això, a partir del dilluns 11 de maig, els negocis d’hostaleria i restauració poden comunicar a l’Ajuntament l’ampliació  temporal de les seues terrasses pel COVID-19, segons el que indique la normativa estatal que es publicarà eixe dia.

 

Cal recordar que, com ja es va anunciar, l’Ajuntament va declarar la no subjecció de la taxa durant dos trimestres, i es vol tramitar l’exempció de tot l’any com a mesura extraordinària.

 

L’ampliació extraordinària de les terrasses s’entén com una mesura temporal per a aquells negocis a què no se’ls permet, per ara, obrir els salons interiors, i només el 50% de les terrasses. Aquesta mesura es pot ampliar amb altres que està dissenyant el consistori per guanyar espais segurs pels vianants.

 

Actualment, a Catarroja tenim 150 bars, cafeteries i restaurants, dels quals 110 tenen terrassa, i podrien beneficiar-se d’aquesta mesura d’ampliació.

 

 • Quan es pot sol.licitar ? A partir del dilluns 11 de maig
 • Com es sol.licita ?: La tramitació es realitzarà a través d’una comunicació en què s’indica l’ampliació que es vol fer en la terrassa, i en quina franja horària estarà ocupada.

La tramitació es farà per correu electrònic ajuntament@catarroja.es, si bé poden telefonar al 96.126.13.01 prèviament per a informar-se.

Esta comunicació no comportarà cost.

En el correu caldrà figurar: Dades personals i dades d'establiment; nom i ubicació i un telèfon de contacte, mts autoritzats al 2019;  mts que es sol·liciten a la nova ampliació excepcional i temporal.

 

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades del plànol corresponent, on es grafiarà a escala:

 • Ubicació exacta de la zona a ocupar, amb acotació de les seues dimensions i de la distància a façana i a mitgeres.
 • Indicació de l’ample de la vorera, de la zona de protecció del pas de vianants i dels elements de delimitació si és el cas.
 • Caldrà indicar també la superfície total a ocupar
 • Justificar la vigència de l’assegurança corresponent amb la inclusió del nou espai sol.licitat.´
 • IMPORTANT. SEMPRE CALDRÀ:
  • Deixar 1,5 metres del portal dels edificis confrontats.
  • No impedir la circulació dels vianants per les voreres o dels vehicles motoritzats per la calçada.
  • No invadir els passos de vianants ni els guals
  • No es pot contravindre cap senyalització existent com pot ser zones de càrrega i descàrrega, vehicles autoritzats com ambulàncies o per a persones amb mobilitat reduïda, etc.

 

 • Ampliació.  Referent a la superfície d’ampliació de les terrasses, el límit màxim serà el doble de l’existent, ja que es pretén garantir l’espai necessari per a implantar les mesures de seguretat, però sense ampliar el nombre de taules autoritzades a inici d’any.

 

La mesura és de caràcter provisional durant l’estat d’alarma i no es poden fer ampliacions de pèrgoles, tendals i altres estructures, només taules i cadires (s’entén que també ombrel·les).

 

 • Obligacions. Els locals que sol·liciten l’ampliació es comprometran a mantenir l’ocupació de la via pública en les condicions declarades única i exclusivament durant l’actual moment d’excepcionalitat a causa de l’estat d’alarma per la crisi sanitària del COVID-19; o siga, que aquesta declaració únicament tindrà vigència des del moment que el Govern d’Espanya autoritze l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, fins que, una vegada acabada la situació d’excepcionalitat, i es torne a la situació general.

 

Serà requisit fonamental tindre al dia els pagaments per ocupació de la via pública fins a 31 de desembre de 2019. Si algun sol.licitant no està al dia amb els pagaments, podrà demanar l’ampliació una vegada liquidat el deute  (recaudacion@catarroja.es)

 

 • Horari. L’horari de les terrasses obertes, no serà el de la seua llicència d’activitat, sinó que hi haurà de ser el que indique l’estat d’alarma, i respectant el descans del veïnat.

 

Una vegada presentada la sol·licitud, es comprovaran les propostes i si no comporten cap problema de seguretat viària ni de vianants, estaran vigents durant el termini que dure l’estat d’alarma.

 

Per al cas, dels negocis que ara no vulguen obrir, però es plantegen ampliar les seues terrasses segons el tràmit ordinari recollit a l' ordenança cara els mesos d’estiu, hauran de fer també la seua sol·licitud, i s’estudiarà cada cas de forma individualitzada segons la normativa vigent.

 

La voluntat de l’Ajuntament és prioritzar la recuperació econòmica, però sempre garantint la seguretat i descans de la ciutadania.

© 2015 - Ajuntament de Catarroja - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball