Actualitat Notícies

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA DINAMITZACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL CORRESPONENT A L'ANY 2020

Des de la regidoria d'impuls econòmic s'informa de la convocatòria de subvencions per a la dinamització del mercat municipal.

 

. Bases completes

. Publicació BOP 11/08/2020

 

OBJECTE: Ajudes econòmiques, per al foment de l'autoocupació, la dinamització i modernització i consolidació empresarial del Mercat Municipal com a generador d'ocupació en la localitat.

 

PROGRAMES: Esta convocatòria arreplega dos programes:

PROGRAMA 1

Ajudes a l'activitat: amb l'objectiu de fomentar l'ocupació o ampliació de les parades del mercat municipal.

  • BENEFICIARIS: Podran obtindre la condició de beneficiaris d'estes ajudes, els titulars dels llocs o llotges del mercat municipal cedits en règim d'autorització administrativa sempre que hagen iniciat la seua activitat entre el 01/01/2020 i el 01/12/2020
  • ACCIONS SUBVENCIONABLES I QUANTIA MAXIMA SUBVENCIÓ L'import màxim de la subvenció serà 1000 €. Se subvencionarà en aquest apartat les despeses necessàries per a la constitució fins a un màxim de 1000 €.

 

PROGRAMA 2 

Ajudes de modernització i consolidació: per a despeses i/o inversions en equipament realitzades en les parades amb l'objectiu de dinamitzar i modernitzar el mercat municipal.

BENEFICIARIS:  Per a titulars de parades del mercat municipal

ACCIONS SUBVENCIONABLES I QUANTIA MAXIMA SUBVENCIÓ: Es consideraran subvencionables les despeses i/o inversions en equipament per a l'establiment comercial, sempre que la inversió no siga inferior a 300 euros. L'import màxim de la subvenció serà del 100% del cost de la inversió elegible amb un màxim de 3.000 €. Només es presentarà una sol·licitud de subvenció per activitat empresarial. En el cas que una mateixa activitat tinga diverses parades, el màxim subvencionable s'aplicarà sobre els 3.000 €. Es considerarà els gastos subvencionables l'adquisició de material de protecció front al COVID-19 per l'establiment com protecció personal. 

 

TERMINI: El termini de presentació de sol·licituds de participació s'iniciarà amb la publicació presents ajudes l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP 11/08/2020 fins al 01/12/2020

Per a qualsevol aclariment els interessats poden contactar amb el Servei de Desenvolupament Local i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Catarroja a través del correu electrònic adl@catarroja.es

La tramitació serà telemàtica i per a això serà necessària la signatura digital del sol·licitant o d'alguna persona que actue com el seu representant per a aquest tràmit. Per a tramitar la sol·licitud haurà d'emplenar els impresos següents, signar-los i pujar-los a la plataforma de tramitació electrònica.

 

© 2015 - Ajuntament de Catarroja - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball