Actualitat Notícies

Ajudes AVALEM COMERÇ per a pimes comercials 2019

S'ha publicat la convocatòria d'ajudes AVALEM COMERÇ per a pimes comercials 2019

Des de la regidoria de comerç s'informa que s'ha publicat la convocatòria d'ajudes AVALEM COMERÇ per a pimes comercials 2018.
S'adjunta l'enllaç de l'ajuda: +info
 

L'objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes.
Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les inversions en equipament per a establiments comercials de la Comunitat Valenciana
La tramitació és telématica.
El termini de presentació de sol·licituds és del 21 de gener fins al 4 de febrer de 2018, tots dos inclosos.

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes:
- Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
- I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents activitats de la Secció Primera, Divisió 6, de l'Impost d'Activitats Econòmiques segons Reial decret Llei 1175/1991, de 28 de setembre (BOE 234 de 29 de setembre de 1990):
. Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5
. Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655
En cap cas seran apoyables les activitats de reparació i manteniment.

© 2015 - Ajuntament de Catarroja - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball